Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominiki Sęder zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych jak również na rzecz podmiotów gospodarczych.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

♦  reprezentację Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi,

♦  udzielanie porad prawnych i bieżące doradztwo,

♦  sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych,

♦  alternatywne metody rozwiązywania sporów – przeprowadzenie mediacji, udział w negocjacjach,

♦  windykację należności,

♦  bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria świadczy również pomoc prawną za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest indywidualnie z klientem, przy uwzględnieniu nakładu pracy adwokata i zawiłości problemu. Możliwe są następujące warianty rozliczeń:

 

♦ ryczałtowe (ryczałt) – indywidualnie ustalone wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie zleconej sprawy, a umowa  określa z góry zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym;

♦ godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest ustalona z klientem stawka godzinowa oraz ilości godzin pracy adwokata w przyjętym cyklu rozliczeniowym,

♦ za sukces (tzw. success fee) – wynagrodzenie płatne w przypadku uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy. Premia za sukces stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym
lub godzinowym. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominiki Sęder zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz klientów indywidu-alnych jak również na rzecz podmiotów gospo-darczych.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

♦reprezentację Klientów przed sądami,  orga-nami ścigania, organami administracji pub-licznej oraz organami egzekucyjnymi,

♦udzielanie porad prawnych i bieżące  dora-dztwo,

♦sporządzanie opinii prawnych, umów,  pism procesowych,

♦ alternatywne metody rozwiązywania   sporów – przeprowadzenie mediacji, udział w negocja-cjach,

♦ windykację należności,

♦ bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria świadczy również pomoc prawną za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest indy-widualnie z klientem, przy uwzględnieniu nakładu pracy adwokata i zawiłości problemu. Możliwe są następujące warianty rozliczeń:

 

♦ ryczałtowe (ryczałt) – indywidualnie ustalone wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie zleconej sprawy, a umowa  określa z góry zakres czynności objętych wynagro-dzeniem ryczałtowym;

♦godzinowe – podstawą określenia wynagro-dzenia jest ustalona z klientem stawka godzino-wa oraz ilości godzin pracy adwokata w przyjętym cyklu rozliczeniowym,

♦za sukces (tzw. success fee) – wynagrodzenie płatne w przypadku uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy. Premia za sukces stosowana jest łącznie z wynagro-dzeniem ryczałtowym lub godzinowym. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominiki Sęder zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych jak również na rzecz podmiotów gospodarczych.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

♦  reprezentację Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi,

♦  udzielanie porad prawnych i bieżące doradztwo,

♦  sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych,

♦  alternatywne metody rozwiązywania sporów – przeprowadzenie mediacji, udział w negocjacjach,

♦  windykację należności,

♦  bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria świadczy również pomoc prawną za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest indywidualnie z klientem, przy uwzględnieniu nakładu pracy adwokata i zawiłości problemu. Możliwe są następujące warianty rozliczeń:

 

♦ ryczałtowe (ryczałt) – indywidualnie ustalone wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie zleconej sprawy, a umowa  określa z góry zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym;

♦ godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest ustalona z klientem stawka godzinowa oraz ilości godzin pracy adwokata w przyjętym cyklu rozliczeniowym,

♦ za sukces (tzw. success fee) – wynagrodzenie płatne w przypadku uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy. Premia za sukces stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. 

Kontakt do Adwokat Gdynia
Adwokat biuro Gdynia
Godziny otwarcia Biura Adwokat Gdynia
Adres w Gdyni

Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Pod telefonem jesteśmy 24/7

+48 721 050 132

 

kancelaria@adwokat-seder.pl

 

ul. Starowiejska 52, lok. 3A

81-356 Gdynia

Porady prawne Pomorskie

 ▬   Szeroki zakres kompetencji  

 

 

 

 

 

 

  O mnie  

Adwokat Dominika Sęder

 

Kancelaria Adwokacka należąca do Adwokat Dominiki Sęder to miejsce, w którym możesz liczyć na skuteczną reprezentację swoich interesów oraz stałą i okazjonalną opiekę prawną w każdej sprawie osobistej i zawodowej. Zdobywane przez lata doświadczenie pozwala mi wspierać zarówno osoby prywatne, jak i firmy w osiąganiu korzystnych rozstrzygnięć sądowych sporów.

  Lokalizacja  

  Kontakt 

ul. Starowiejska 52 lok 3A, 81-356 Gdynia

  +48 721 050 132

  kancelaria@adwokat-seder.pl