ul. Starowiejska 52 lok 3A, 81-356 Gdynia

  +48 721 050 132

  kancelaria@adwokat-seder.pl

 

 

  Kontakt 

  Lokalizacja  

Adwokat Dominika Sęder

 

Kancelaria Adwokacka należąca do Adwokat Dominiki Sęder to miejsce, w którym możesz liczyć na skuteczną reprezentację swoich interesów oraz stałą i okazjonalną opiekę prawną w każdej sprawie osobistej i zawodowej. Zdobywane przez lata doświadczenie pozwala mi wspierać zarówno osoby prywatne, jak i firmy w osiąganiu korzystnych rozstrzygnięć sądowych sporów.

  O mnie  

 ▬   Szeroki zakres kompetencji  

 

 

 

 

 

 

Porady prawne Pomorskie

ul. Starowiejska 52, lok. 3A

81-356 Gdynia

+48 721 050 132

 

kancelaria@adwokat-seder.pl

 

Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Pod telefonem jesteśmy 24/7

Adres w Gdyni
Godziny otwarcia Biura Adwokat Gdynia
Adwokat biuro Gdynia
Kontakt do Adwokat Gdynia

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominiki Sęder zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych jak również na rzecz podmiotów gospodarczych.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

♦  reprezentację Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi,

♦  udzielanie porad prawnych i bieżące doradztwo,

♦  sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych,

♦  alternatywne metody rozwiązywania sporów – przeprowadzenie mediacji, udział w negocjacjach,

♦  windykację należności,

♦  bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria świadczy również pomoc prawną za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest indywidualnie z klientem, przy uwzględnieniu nakładu pracy adwokata i zawiłości problemu. Możliwe są następujące warianty rozliczeń:

 

♦ ryczałtowe (ryczałt) – indywidualnie ustalone wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie zleconej sprawy, a umowa  określa z góry zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym;

♦ godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest ustalona z klientem stawka godzinowa oraz ilości godzin pracy adwokata w przyjętym cyklu rozliczeniowym,

♦ za sukces (tzw. success fee) – wynagrodzenie płatne w przypadku uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy. Premia za sukces stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominiki Sęder zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz klientów indywidu-alnych jak również na rzecz podmiotów gospo-darczych.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

♦reprezentację Klientów przed sądami,  orga-nami ścigania, organami administracji pub-licznej oraz organami egzekucyjnymi,

♦udzielanie porad prawnych i bieżące  dora-dztwo,

♦sporządzanie opinii prawnych, umów,  pism procesowych,

♦ alternatywne metody rozwiązywania   sporów – przeprowadzenie mediacji, udział w negocja-cjach,

♦ windykację należności,

♦ bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria świadczy również pomoc prawną za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest indy-widualnie z klientem, przy uwzględnieniu nakładu pracy adwokata i zawiłości problemu. Możliwe są następujące warianty rozliczeń:

 

♦ ryczałtowe (ryczałt) – indywidualnie ustalone wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie zleconej sprawy, a umowa  określa z góry zakres czynności objętych wynagro-dzeniem ryczałtowym;

♦godzinowe – podstawą określenia wynagro-dzenia jest ustalona z klientem stawka godzino-wa oraz ilości godzin pracy adwokata w przyjętym cyklu rozliczeniowym,

♦za sukces (tzw. success fee) – wynagrodzenie płatne w przypadku uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy. Premia za sukces stosowana jest łącznie z wynagro-dzeniem ryczałtowym lub godzinowym. 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dominiki Sęder zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych jak również na rzecz podmiotów gospodarczych.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

♦  reprezentację Klientów przed sądami, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi,

♦  udzielanie porad prawnych i bieżące doradztwo,

♦  sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych,

♦  alternatywne metody rozwiązywania sporów – przeprowadzenie mediacji, udział w negocjacjach,

♦  windykację należności,

♦  bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

 

Kancelaria świadczy również pomoc prawną za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest indywidualnie z klientem, przy uwzględnieniu nakładu pracy adwokata i zawiłości problemu. Możliwe są następujące warianty rozliczeń:

 

♦ ryczałtowe (ryczałt) – indywidualnie ustalone wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie zleconej sprawy, a umowa  określa z góry zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym;

♦ godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest ustalona z klientem stawka godzinowa oraz ilości godzin pracy adwokata w przyjętym cyklu rozliczeniowym,

♦ za sukces (tzw. success fee) – wynagrodzenie płatne w przypadku uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sprawy. Premia za sukces stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym
lub godzinowym.